جستجو

ثبت‌نام

سالتون سی، دریاچه ای ایجاد شده با خطای مهندسی

سالتون-سی-3

استفاده از سدها، کانال‌ها و دیگر عوامل و المان‌ها برای حفظ و ایجاد چرخه مناسب برای استفاده بهینه از آب در کشاورزی و صنعت همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی افراد در مدیریت شهری بوده است. امروز به سراغ دریاچه‌ای رفتیم که در اثر مشکلی که حین ساخت یک سد پیش آمد پدیدار شد […]